LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJA

W roku 40. rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 13. rocznicę Jego odejścia do Domu Pana, a także w perspektywie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Zarząd Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa i uprawnień statutowych, ustanowił odznaczenie Stowarzyszenia p.n. "Medal Św. Jana Pawła II". Jest to pierwsze  tego typu odznaczenie z wstążką i baretką, które będzie nadawane z okazji określonych rocznic zw. z Św. Janem Pawłem II w trybie i sposób określony specjalnym regulaminem dla osób fizycznych, instytucji oraz organizacji, a w tym i kościelnych za zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu naszego papieża. Oceny kandydatów i przyznawanie Medalu  będzie dokonywać powołana Kapituła, której Kanclerzem jest Prezes Stowarzyszenia.
Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych a w tym Uchwała i Regulamin oraz  druk wniosku o nadanie odznaczenia znajdują się do pobrania  w specjalnym linku(Link umieszczony jest z prawej strony pod katalogiem Menu II (baretka)).


   

  UWAGA:
Foto osób odznaczonych znajduje się w osobnym katalogu umieszczonym z prawej strony w katalogu Medal Stowarzyszenia - w podkatalogu 7 - Osoby odznaczone.    --->15.VI.2018 Warszawa Centrum Myśli JP II- Prezes Stow. "Santo Subito"Maciej Trybulec
-Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć JP II -były Dyrektor Centrum
Myśli JP II 
Norbert Szczepański Warszawa 

24.VI.2018 Zamość od lewej:Sławomir Tomków sekretarz Stowarzyszenia- Leszno,
Ryszard Zawadowski Prezes, Grzegorz Kaniewski wiceprezes - Gostyń 

21.CII.2018 r. Muzeum Monet i Medali  JP II w Częstochowie P.P. Krzysztof Witkowski
-Dyrektor Muzeum Monet i Medali JP II, Ewa Witkowska, red.Anna Wyszyńska,
red. Lidia Dudkiewicz - Naczelna Tyg. Kat. "Niedziela", Ryszard Zawadowski 


02.IX.2018 r. Puszczykowo par.p.w.Św.Józefa Oblubieńca NMP,
od lewej : Ryszard Zawadowski -Kanclerz Kapituły, Ks. dr. Mirosław Tykfer
- Red. Nacz. "Przewodnika Katolickiego", o. Marek Smyk
CSSp- Proboszcz parafii, prof. Józef Stasiński, prof. Zenon Błądek,
Jolanta Strabel i ks. Ryszard Ostasz.

Wśród odznaczonych znaleźli się P-cy Rady prof. Sławomir Partycki czł. Stowarzyszenia, P. Bożenna Dudek, P - cy Tow. Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim P. Ryszard Turyk leśnik - P.  Szulik Adam wybitny regionalista P. dr Szczepan St. Kalinowski oraz  P. Aleksander Krawyciński - Sekretarz Fundacji Lotniczy Lublin - (autor projektu naszego odznaczenia).

18.IX.2018 r.Chorzowskie Centrum Kultury od lewej: Ryszard Zawadowski
- Kanclerz Kapituły, Małgorzata Pieniek - SP Nr 2 im. Jana Pawła II,
Krzysztof Knas - autor wystawy i  Wiesław Ciężkowski  z-ca Prezydenta M.Chorzowa

22.IX.2018 r. Nowy Dwór Mazowiecki od lewej:hm. Marcin Janiszewski
- K-t Hufca, hm. Ryszard Zawadowski - Kanclerz Kapituły Medalu Św. JP II,
Dorota Deręgowska - ćwik, Jakub Gorzkowski - sam. Wiktoria Affek
- poczet sztandarowy, HR. Monika Składanek, phm. Robert Goś,
P. Jacek Kowalski Burmistrz M. Nowy Dwór Maz.,
phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska

14.X.2018 r. Bochotnica k/o  Kazimierza Dolnego od lewej :Burmistrz Kazimierza
 Andrzej Pisula, naucz. Laurencja D. Krasowicz, Dyr.Szkoły Elżbieta A.Kruk
i Ryszard Zawadowski Kanclerz Kapituły Medalu  

16.X.2018 - od lewej: artystka- śpiewaczka dr Justyna Reczeniedi, Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej prof.Ryszard Peryt, śpiewaczka Aneta Łukasiewicz 

17.X.2018 r. Szkoła Podst. im. J.Kusocińskiego w Rogoźnicy gm. Międzyrzec Podlaski; od lewej: ks.proboszcz Sylwester Gałach, Dyr.Szkoły dr Dorota Herda, Ryszard Zawadowski, katechetka Elżbieta Iwanicka i poczet sztandarowym z odznaczonym sztandarem Szkoły.

Medale dostali członkowie naszego Stowarzyszenia - kol. Krzysztof Świtała z Częstochowy, Ryszard Szirch z Olesna i Tadeusz Głomb Częstochowianin. Do wyróżnionych dołączył obecny na rozpoczęciu giełdy papalii - fotograf Jana Pawła II - Arturo Marii.

Arturo Mari fotograf JP II w trakcie odznaczania

Ryszard Szirch z Olesna 

Tadeusz Głomb z Częstochowy

Arturo Mari dedykuję nam ... kartkę pocztową z swoim wizerunkiem

od lewej: Arturo Mari, Ryszard Zawadowski, Tadeusz Głomb, Ryszard Szirch

Krzysztof Świtała z Częstochowy

25.X.2018 - Brzegi; od lewej: Małgorzata Szostek, Marianna Zając.poczet sztandarowy Szkoły
Podstawowej w Brzegach i Ryszard Zawadowski 

17.XI.2018 Rachanie od lewej:Józef Woch - Prezes Stowarzyszenia. Agata Niedziółka - Skarbnik Gminy, Dariusz Jakubowski - artysta, Roman Miedziak- Wójt Gminy i Ryszard Zawadowski - Kanclerz Kapituły Medalu
Na zdjęciu : odznaczony 05.XII.2018 r. Sztandar SP Nr 17 w Chorzowie 
W dniach od 4-5-6.XII. 2018 Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka i Godności" - WYSPA, a także spotykając się z Prezydentem Miasta w przedmiocie powołania bodaj pierwszego?! w Polsce Komitetu Obchodów 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły (2020 r.). 

 

Medal dla Stow.Ochrony Praw i Godności  Medal dla Prezesa Stowarzyszenia Dziecka - "WYSPA" Miłośników Chorzowa