LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJAW dniu 10 listopada 2016 r. Wojewoda Lubelski w imieniu Prezydenta RP odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi RP - Prezesa Stowarzyszenia Pamięć JP II - Ryszarda Zawadowkiego, a tym samym uznał rangę i znaczenie naszej całkowicie społecznej działalności poświęconej dla upamiętniania św. Jana Pawła II  w skali całego kraju i poza nim. To odznaczenie  jest uznaniem za działalność wszystkich członków naszego Stowarzyszenia - katolików świeckich i wyróżniony bardzo dziękuje członkom i wsoierającym nas  przyjaciołom za wspólną ofiarną współpracę przy realizacji zadań statutowych, które zaowocowały uznaniem ze strony Pana Prezydenta RP - S. Andrzeja Dudy.

Prezes Ryszard Zawadowski jest czynnym instruktorem-seniorem Związku Harcerstwa Polskiego.